Включення банку до реєстру учасників Фонду

Для внесення відомостей про банк до реєстру у разі набуття банком участі у Фонді та для отримання Свідоцтва банк зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня отримання банківської ліцензії подати до Фонду відомості в паперовій та/або електронній формі (засобами електронного зв'язку Національного банку України) у вигляді:

1) заяви на отримання Свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

2) копії / сканованої копії банківської ліцензії, виданої Національним банком України, засвідченої уповноваженим представником банку та відбитком печатки банку (за наявності);

3) таблиці в електронній формі в форматі Excel-файла щодо інформації про осіб, які зазначені в підпункті 16 пункту 5 розділу II Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

4) копії / сканованої копії розпорядчого документа, засвідченого уповноваженим представником банку та відбитком печатки банку (за наявності), який підтверджує факт та дату обрання, призначення, покладання виконання обов'язків, інформації щодо письмової згоди Національного банку України на заступлення кандидата на посаду (за наявності), щодо осіб, зазначених в підпункті 16 пункту 5 розділу II Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

5) інформації щодо материнської компанії учасника Фонду та країни її реєстрації (якщо участь в ньому іноземного капіталу становить більше 50 відсотків), рейтингів цієї компанії (довгострокові кредитні рейтинги за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті, присвоєні рейтинговими агентствами, такими як: "Standard & Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service"). Інформація надається в разі наявності таких рейтингів, із посиланням на вебсайт відповідного агентства, на якому у вільному доступі можливий перегляд цієї інформації, або надається копія звіту відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу материнській компанії, засвідчена уповноваженим представником банку, у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У разі набуття банком участі у Фонді Фонд вносить інформацію про банк до реєстру та здійснює оформлення Свідоцтва згідно з додатком 3 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яке видається голові правління учасника Фонду або уповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої довіреності.


Детальна інформація знаходиться за посиланням: