Доступ до публічної інформації

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Фонд забезпечує доступ до інформації шляхом:

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення запиту на інформацію Ви можете скористатись нижченаведеною формою:Запит на інформацію може бути поданий:

 • на поштову адресу: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17;
 • на електронну адресу: [email protected];
 • особисто до Фонду.

Запит на інформацію, який подається до Фонду особисто, приймається у робочі дні з 9.00 до 17.00 години. У п’ятницю та напередодні святкових днів - з 9.00 до 16.00 години. Запит на інформацію, який подається особисто, не приймається під час обідньої перерви (з 13.00 до 13.45), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

Усі запити, що надійшли електронною поштою (поштою) у вихідні, святкові або неробочі дні, обліковуються на наступний за цими днями робочий день.

У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено в таких випадках:

 • якщо Фонд не володіє і не зобов'язаний відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, а саме є конфіденційною, службовою або таємною інформацією. Зокрема, до публічної інформації не відноситься інформація, що містить персональні дані особи та передбачає будь яку їх обробку. Така інформація може бути надана в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян»;
 • не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, а саме, у запиті:
 • відсутнє ім’я (найменування) запитувача та/або не вказано його поштову адресу, або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • відсутній загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • відсутній підпис запитувача та/або дата підписання запиту за умови подання запиту в письмовій формі.


КІЛЬКІСТЬ НАДАНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТИ НА ІНФОРМАЦІЮ


Нормативно-правові акти щодо доступу до публічної інформації:

Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про інформацію»

Постанова Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

Документи:

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter