Регуляторна діяльність

Проєкти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб кожен проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднює на своєму сайті з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

План підготовки проектів регуляторних актів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у рамках здійснення нормативного регулювання системи гарантування вкладів фізичних осіб розробляє та приймає нормативно-правові акти відповідно до попередньо розробленого плану.

Відстеження результативності регуляторних актів

З метою оцінки стану впровадження регуляторного акта та досягнення актом цілей, задекларованих при його прийнятті Фонд здійснює відстеження результативності регуляторного акту

Щорічна інформація про здійснення регуляторної діяльності

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фонд гарантування кожного року звітує про здійснення регуляторної діяльності. Перелік розроблених та прийнятих нормативно-правових актів у щорічній інформації.