Реєстр файлів звітності Фонду

Реєстр файлів звітності Фонду діє згідно з Правилами подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 18.06.2020 №1158, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.08.2020 за № 831/35114 зі змінами (далі - Правила подання звітності №1158).

Звертаємо увагу, що на час дії Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140, подання звітності учасниками Фонду з 28.02.2022 здійснюється згідно з Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 28.02.2022 №138 (із змінами внесеними Рішеннями виконавчої дирекції Фонду від 04.03.2022 №155 та від 06.06.2022 №389), яким затверджено Вимогу до складання та подання учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах особливого періоду (актуальна редакція Рішення №138).

В Реєстрі файлів звітності Фонду розміщується затверджена рішеннями виконавчої дирекції Фонду інформація:

  • про XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм / файлів звітності у форматі XML, згідно пункту 9 розділу ІІ  Правил подання звітності №1158 (1. Форми/файли звітності у форматі XML);
  • про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC), згідно пункту 10 розділу ІІ  Правил подання звітності №1158 (2. Звітний файл_RС).


ЗМІНИ У ЗВІТНОСТІ

Повідомляємо, що 13.04.2022 набрав чинності Закон України №2180, відповідно до якого, зокрема:

  • протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон про систему гарантування);
  • після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду;
  • внесені зміни до визначення термінів «вклад» і «вкладник». Також внесені зміни до частини четвертої статті 26 Закону про систему гарантування в частині виключення пункту третього «за ощадними та депозитними сертифікатами банків».

З огляду на вищезазначене, значення показників частини IV форми № 1Ф (форми/файла звітності GBBX та GDDX) визначаються за загальною сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків кожного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця (ФОП)) незалежно від виду валюти, що відповідають зазначеному у Законі про систему гарантування терміну "вклад", у межах суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, визначеному Законом №2180, з розбивкою за видами та строками вкладів, крім вкладів до 10 гривень.

Звертаємо увагу, що відповідно пункту 17 розділу X «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону про систему гарантування Фонд відшкодовує кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами банку, виданими до 30 червня 2021 року, незалежно від дати прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", тому, з урахуванням змін, внесених Законом №2180, тільки ці іменні ощадні (депозитні) сертифікати включаються до показників звітності Фонду, яка використовує поняття «вклад», визначене Законом про систему гарантування.


ПРИМІТКА

Звітність у форматі XML подається банками через промисловий вебпортал Фонду (централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням https://report.fg.gov.ua).

В разі потреби банки мають можливість тестувати подання файлів звітності Фонду у форматі XML через тестовий портал звітності Фонду (https://test-report.fg.gov.ua).


Реєстр файлів звітності Фонду

1. Форми/файли звітності у форматі XML

(XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду)

Файл
Назва файла / форми звітності
Опис складових кодів показників для форм/файлів звітності, за датою розміщення
Опис контролів для форм/файлів звітності, за датою розміщення
XSD-схема, за датою розміщення
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)

GBBX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф
07.06.2022
15.04.2022
07.06.2022
GBBX.xsd (10.06.2022)
GDDX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф
07.06.2022
15.04.2022
07.06.2022
GDDX.xsd (10.06.2022)
GCCX


Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
13.12.2021
(31.12.2021)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
GLLX
Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
13.12.2021
(31.12.2021)
13.12.2021
(31.12.2021)
13.12.2021
(31.12.2021)
GVVX
Звітний файл «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)


2. Звітний файл_RС

(інформація про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження)


Назва файла/форми звітності
Описи інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень)
Контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень)
Дата розміщення
Файл
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл
(дата запровадження)
файл_RС
Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC»
16.07.2021
(16.08.2021)
16.07.2021
(16.08.2021)
21.01.2022
(31.01.2022)
21.01.2022
(31.01.2022)
18.03.2022
(23.03.2022)
18.03.2022
(23.03.2022)