Реорганізація учасників

При реорганізації учасник Фонду - банк, що реорганізовується, або учасник Фонду - банк-правонаступник подає до Фонду інформацію про проведену реорганізацію, дату затвердження передавального акту або розподільчого балансу та дату повернення до Національного банку України банківської ліцензії (у разі повернення) з наданням копій (або сканованих копій) підтверджуючих інформацію документів, засвідчених уповноваженим представником банку, що подає інформацію.

Рішення про виключення банку з числа учасників Фонду приймає виконавча дирекція Фонду на підставі отриманої від учасника Фонду або Національного банку України інформації про відкликання або повернення учасником Фонду банківської ліцензії.

Свідоцтво має бути повернуто до Фонду протягом десяти робочих днів з дня виключення учасника Фонду з числа учасників Фонду.


Детальна інформація знаходиться за посиланням: