Міжнародна діяльність Фонду

Для вивчення найкращого міжнародного досвіду у сфері гарантування вкладів Фонд співпрацює зі страховиками депозитів світу та міжнародними фінансовими організаціями.


Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є членом двох міжнародних професійних асоціацій
Міжнародної асоціації страховиків депозитів (МАСД)
Асоціація страховиків депозитів для обміну досвідом і професійними знаннями та навичками. Асоціація проводить навчання, дослідження та розробляє методичні рекомендації і затверджує стандарти у сфері гарантування вкладів. На сьогодні МАСД об`єднує 114 організацій із 90 країн світу.
Перейти на сайт
Європейського форуму страховиків депозитів (ЄФСД)
Асоціація страховиків депозитів Європи, основною метою якої є сприяння стабільності фінансової системи шляхом обміну досвідом і інформацією у сфері гарантування депозитів і інвестицій. 26.05.2022 року на щорічних загальних зборах ЄФСД директора-розпорядника Фонду Світлану Рекрут було обрано до Ради ЄФСД.
Перейти на сайт


Фондом також налагоджено двосторонню співпрацю з установами страхування депозитів з інших країн.
Так, меморандуми про взаєморозуміння і співпрацю підписано з:

Агентством захисту депозитів Киргизької Республіки
Агентство проводить роботу відповідно до своєї місії, забезпечуючи ефективність і діючу захист депозитів фізичних особи.
Перейти на сайт
Азербайджанським фондом страхування депозитів
Фонд страхування вкладів Азербайджану був заснований 12 серпня 2007 року після прийняття парламентом Азербайджану Закону про страхування вкладів
Перейти на сайт
Фондом страхування ощадних депозитів Туреччини
Фонд страхування ощадних вкладів Туреччини, є керуючим органом, що займається питаннями управління фондами та страхування в турецькій банківській системі. Орган був заснований у 1933 році.
Перейти на сайт
Корейська корпорація страхування депозитів
Корейська корпорація страхування вкладів (KDIC) - корпорація з страхування вкладів, створена в 1996 році в Південній Кореї для захисту вкладників та підтримки стабільності фінансової системи
Перейти на сайт
Казахстанським Фондом гарантування депозитів
Казахстанський Фонд гарантування депозитів виплачує відшкодування вкладникам, якщо банк позбавлений ліцензії на проведення банківських операцій. Таким чином КФГД сприяє фінансової стабільності і підтримує довіру громадян до казахстанського банківського сектору.
Перейти на сайт

Міжнародний валютний фонд

Фонд гарантування вкладів є однією з установ, які забезпечують виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику в межах програми «Стенд-бай».

Світовий банк

У рамках Програми з надання технічної допомоги фінансовому сектору Світовий банк сприяє ФГВФО у розробці змін до процедур, що регулюють виведення неплатоспроможних банків з ринку та гарантування депозитів відповідно до Директиви ЄС про відновлення платоспроможності та врегулювання неплатоспроможності банків (BRRD), а також Директиви ЄС щодо схем гарантування депозитів (DGSD).

Програма технічної допомоги Міністерства фінансів США та USAID

У контексті реформування фінансового сектору України Фонд гарантування вкладів тісно співпрацює з міжнародною програмою технічної допомоги Міністерства фінансів США. Фонд також бере участь у проєктах з надання технічної допомоги, що фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).