Про Фонд

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи України. Фонд є економічно самостійною установою, що не має на меті отримання прибутку.

МІСІЯ ФОНДУ – ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ, ЗАХИСТ ПРАВ КРЕДИТОРІВ, ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОБІЗНАНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ТА ДОБРОБУТУ СУСПІЛЬСТВА.

Візія Фонду – бути відкритим, інноваційним і надійним партнером, який запобігає фінансовим втратам та формує світові стандарти у сфері гарантування вкладів.

На виконання свого основного завдання Фонд здійснює, зокрема, такі функції:

 • веде реєстр учасників Фонду;
 • здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами;
 • здійснює регулювання участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб;
 • здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку;
 • здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової обізнаності населення.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. 

СУМА ГРАНИЧНОГО РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ НЕ МОЖЕ БУТИ МЕНШОЮ 200 000 ГРН.

Фонд гарантує відшкодування в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Докладніше про гарантії за вкладами – у розділі «Вкладникам та кредиторам».

Динаміка зростання гарантованої суми за роки роботи Фонду:

гарантована сума відшкодування зросла
у 400 разів
500 грн
10.09.1998
1200 грн
20.09.2001
1500 грн
14.11.2002
2000 грн
17.09.2003
3000 грн
22.04.2004
5000 грн
21.04.2005
8000 грн
31.01.2006
15000 грн
24.05.2006
25000 грн
14.02.2007
50000 грн
14.08.2007
150000 грн
31.10.2008
200000 грн
21.08.2012

Ключові факти про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб:

 • Фонд був створений на виконання Указу Президента України від 10 вересня 1998 року «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків». Початковий розмір відшкодування становив 500 грн;
 • першим банком, вкладникам якого здійснював виплати Фонд, став КАБ «Слов’янський», ліцензію якого було відкликано рішенням Національного банку України від 11.01.2001 р.;
 • упродовж 2008-2010 років визнано неплатоспроможними 24 банки. Ліквідацію цих банків здійснював НБУ, а Фонд виплатив їхнім вкладникам 3,61 млрд грн гарантованого відшкодування;
 • у 2012 році відбулася реформа системи гарантування вкладів: прийнято Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відповідно до якого Фонд, крім виплати гарантованого відшкодування вкладникам, отримав повноваження з виведення неплатоспроможних банків з ринку, зокрема, врегулювання неплатоспроможності банків та управління активами банків, що ліквідуються.
 • внаслідок кризи 2014-2017 років Фонд здійснював виведення з ринку 94 банків, із них:

2014 – 33 банки

2015 – 33 банки

2016 – 19 банків

2017 – 9 банків

Загальна кількість банків, що перейшли в управління Фонду, - за посиланням.

 • у 2016 році з ініціативи Фонду у партнерстві з ГО «Transparency International Україна» створено систему реалізації активів банків, що ліквідуються, - Prozorrо.Продажі. З 2017 року усі аукціони Фонду переведено у цю систему, що забезпечує відкритість та прозорість процесу реалізації активів. Це стало одним із кроків, що дозволило Фонду з нуля створити ринок проблемних активів в Україні (ринок NPL). Усі кошти, отримані від продажу та управління активами, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.
0
Банків - учасників Фонду
0
банки виводяться Фондом з ринку
0 млрд грн
виплачене відшкодування
0 млн
осіб отримали відшкодування
0 млрд грн
надходження до неплато-спроможних банків
Історія Фонду гарантування

1998 рік

Указ Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків».

Документом затверджено Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів.

Також Указом було встановлено, що в разі недоступності вкладу в комерційному банку фізичній особі гарантується відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 гривень.

2001 рік

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

Законом, зокрема, передбачалось збільшення гарантованої суми відшкодування кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів до 1200 гривень.

2005 рік

2008 рік

2012 рік

Набув чинності Закон України від 23 лютого 2012 року N 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Законом, зокрема:

 • розширено повноваження Фонду гарантування, зокрема в частині щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків;
 • мінімальний розмір граничної суми відшкодування закріплено на рівні 200 тисяч грн, без можливості її зменшення;
 • встановлено спрощений порядок проведення процедур, пов’язаних з придбанням інвестором неплатоспроможного або перехідного банку;
 • визначено порядок  виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави в особі Міністерства фінансів України або державного банку;

2015 рік

Набув чинності Закон України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».

З першого дня дії Закону:

 • посилено повноваження Фонду гарантування як тимчасового адміністратора та ліквідатора, і підвищено його роль у підготовці до виведення неплатоспроможного банку з ринку;
 • скорочено терміни виведення банку з ринку за участі держави;
 • передбачено продаж активів банку лише на відкритому конкурсі, а основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу, та малоцінні й швидкозношувані предмети, необоротні активи, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, – безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Законом також передбачені норми, які встановлюють реальну відповідальність пов’язаних осіб у випадку недостатності майна для розрахунків за вкладами фізичних осіб, які перевищують гарантовану суму, та іншими кредиторами банку.

Другий етап вдосконалення системи гарантування розпочався 1 січня 2016 року:

 • скорочено строки для затвердження виконавчою дирекцією Фонду гарантування плану врегулювання до 30 днів з дня початку процедури виведення банку з ринку;
 • скорочено строки тимчасової адміністрації з 3 місяців до 1 місяця з можливістю її продовження на 1 місяць виключно з метою реалізації плану врегулювання, який передбачає інший спосіб виведення банку з ринку, окрім ліквідації банку;
 • прискорено ліквідацію неплатоспроможного банку, у разі його відповідності критеріям, встановленим нормативно-правовими актами Фонду гарантування.

Крім того, Закон передбачив концентрацію всіх процедур з продажу активів банків, що ліквідуються, на рівні Фонду гарантування. З цією метою було створено та почав функціонувати «консолідований офіс» з реалізації та управління активами.

На третьому етапі (з 1 липня 2016 року):

 • скорочено строки початку виплат відшкодування коштів всім без виключення вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування до 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, не очікуючи прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.