Про Фонд

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи України. Фонд є економічно самостійною установою, що не має на меті отримання прибутку.

МІСІЯ ФОНДУ – ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ, ЗАХИСТ ПРАВ КРЕДИТОРІВ, ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОБІЗНАНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ТА ДОБРОБУТУ СУСПІЛЬСТВА.

Візія Фонду – бути відкритим, інноваційним і надійним партнером, який запобігає фінансовим втратам та формує світові стандарти у сфері гарантування вкладів.

На виконання свого основного завдання Фонд здійснює, зокрема, такі функції:

 • веде реєстр учасників Фонду;
 • здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами;
 • здійснює регулювання участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб;
 • здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку;
 • здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової обізнаності населення.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. 

З 13.04.2022, дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Дія цієї норми поширюється на банки, рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії щодо яких були прийняті після 13.04.2022 протягом дії воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантуватиме відшкодовування коштів у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 600 тисяч гривень.

Фонд гарантує відшкодування в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Докладніше про гарантії за вкладами – у розділі «Вкладникам та кредиторам».

Ключові факти про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб:

 • Фонд був створений на виконання Указу Президента України від 10 вересня 1998 року «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків». Початковий розмір відшкодування становив 500 грн;
 • першим банком, вкладникам якого здійснював виплати Фонд, став КАБ «Слов’янський», ліцензію якого було відкликано рішенням Національного банку України від 11.01.2001;
 • упродовж 2008-2010 років визнано неплатоспроможними 24 банки. Ліквідацію цих банків здійснював НБУ, а Фонд виплатив їхнім вкладникам 3,61 млрд грн гарантованого відшкодування;
 • у 2012 році відбулася реформа системи гарантування вкладів: прийнято Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відповідно до якого Фонд, крім виплати гарантованого відшкодування вкладникам, отримав повноваження з виведення неплатоспроможних банків з ринку, зокрема, врегулювання неплатоспроможності банків та управління активами банків, що ліквідуються.
 • внаслідок кризи 2014-2017 років Фонд здійснював виведення з ринку 94 банків, із них:

2014 – 33 банки

2015 – 33 банки

2016 – 19 банків

2017 – 9 банків

Загальна кількість банків, що перейшли в управління Фонду, - за посиланням.

 • у 2016 році з ініціативи Фонду у партнерстві з ГО «Transparency International Україна» створено систему реалізації активів банків, що ліквідуються, - Prozorrо.Продажі. З 2017 року усі аукціони Фонду переведено у цю систему, що забезпечує відкритість та прозорість процесу реалізації активів. Це стало одним із кроків, що дозволило Фонду з нуля створити ринок проблемних активів в Україні (ринок NPL). Усі кошти, отримані від продажу та управління активами, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.
 • 13 квітня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб, яким, зокрема, передбачено:

запровадження на час дії воєнного стану та три місяці після скасування чи припинення його дії повного відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців в банках України;

після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану сума гарантованого відшкодування буде становити 600 тис. грн;

реструктуризацію боргових зобов’язань Фонду перед державою, що виникли впродовж 2015 та 2016 років;

приєднання Ощадбанку до системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter