Надходження до неплатоспроможних банків протягом 2020 року