Кошти, що гарантуються Фондом

Участь банків у Фонді є обов’язковою. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії. Тому:

ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВКЛАДИ В УСІХ ДІЮЧИХ БАНКАХ *

*за винятком АТ «Ощадбанк»

Перелік банків-учасників Фонду – тут.

Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

  • договору банківського рахунку;
  • договору банківського вкладу (депозиту).

ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ** 

(**щодо банків, що виводяться з ринку з 01.01.2017. Для банків, що виводились з ринку до 01.01.2017 - згідно з нормами ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у редакції, що діяла до 16.07.2015.)

Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній або в іноземній валюті.

Кожному вкладнику в кожному банку Фонд відшкодовує кошти (крім коштів, визначених частиною четвертої статті 26 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування.

200 000 гривень – МАКСИМАЛЬНА СУМА ВІДШКОДУВАННЯ, незалежно від кількості рахунків в одному банку.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку. А у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття такого рішення.

ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДІВ, ЗАЛУЧЕНИХ БАНКОМ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ВІДБУВАЄТЬСЯ У ГРИВНІ ЗА ОФІЦІЙНИМ КУРСОМ НБУ НА КІНЕЦЬ ДНЯ, ЩО ПЕРЕДУЄ ДНЮ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ. 

  • Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.
  • Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

Звертаємо увагу, що кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами банку, виданими до 30 червня 2021 року, відшкодовуються Фондом незалежно від дати прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter