Кошти, що гарантуються Фондом

Участь банків у Фонді є обов’язковою. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії*.

*З 13.04.2022, дня набрання чинності змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Ощадбанк приєднався до системи гарантування вкладів фізичних осіб та став учасником Фонду.

ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВКЛАДИ В УСІХ ДІЮЧИХ БАНКАХ УКРАЇНИ

Перелік банків-учасників Фонду – тут.

Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

  • договору банківського рахунку;
  • договору банківського вкладу (депозиту).

ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВКЛАДНИКІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ** 

(**щодо банків, що виводяться з ринку з 01.01.2017. Для банків, що виводились з ринку до 01.01.2017 - згідно з нормами ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у редакції, що діяла до 16.07.2015.)

Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній або в іноземній валюті.

ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДІВ, ЗАЛУЧЕНИХ БАНКОМ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ВІДБУВАЄТЬСЯ У ГРИВНІ ЗА ОФІЦІЙНИМ КУРСОМ НБУ НА КІНЕЦЬ ДНЯ, ЩО ПЕРЕДУЄ ДНЮ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ. 

Кожному вкладнику в кожному банку України Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

З 13 квітня 2022 року, дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», ПРОТЯГОМ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА ТРЬОХ МІСЯЦІВ З ДНЯ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ ЧИ СКАСУВАННЯ ФОНД ВІДШКОДОВУЄ КОЖНОМУ ВКЛАДНИКУ БАНКУ КОШТИ В ПОВНОМУ РОЗМІРІ ВКЛАДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДСОТКИ, НАРАХОВАНІ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ДНЯ, ЩО ПЕРЕДУЄ ДНЮ ПОЧАТКУ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ.

Ця норма поширюється на банки, рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії щодо яких, були прийняті після 13 квітня 2022 року протягом дії воєнного стану та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Після завершення тримісячного періоду з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантуватиме відшкодовування коштів в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 600 тисяч гривень, незалежно від кількості рахунків в одному банку.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку. А у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – на кінець дня, що передує дню початку ліквідації банку.

  • Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.
  • Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

Звертаємо особливу увагу вкладників Ощадбанку!

До 12 жовтня 2022 року, але не пізніше завершення тримісячного періоду з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні:

  • суми вкладів понад 600 тис. грн, що були залучені Ощадбанком до 13 квітня 2022 року та
  • кошти, залучені Ощадбанком на вклад до 13 квітня 2022 року, які Фондом не відшкодовуються,

ГАРАНТУЮТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ.

Також, у зв’язку із набранням 13 квітня 2022 року чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», вкладникам Ощадбанку, у яких термін дії договору банківського вкладу завершується після 13 квітня 2023 року, надана можливість достроково на їх вимогу отримати кошти за таким вкладом разом із відсотками, нарахованими за цим вкладом до дня, що передує його поверненню вкладникові.

Окремо звертаємо увагу власників ощадних сертифікатів, що кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами банку, виданими до 30 червня 2021 року, відшкодовуються Фондом незалежно від дати прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter