Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

P2P-кредитування та можливі ризики для споживачів

В умовах карантину все більше і більше фінансових операцій проводиться в Інтернеті, українцям пропонують нові онлайн-сервіси. Останнім часом, зокрема, з’явилися спеціальні віртуальні платформи, які пропонують користувачам отримати додатковий дохід від Р2Р-кредитування, тобто одержати досить привабливі проценти від суми позики, що надається однією фізичною особою іншій фізичній особі. Термін P2P (peer-to-peer) означає «від користувача до користувача».

Організатори таких онлайн-платформ зв’язують інвесторів з потенційними позичальниками та допомагають укласти між ними угоди, але не беруть на себе будь-яких зобов’язань та не надають гарантій щодо виконання кредитних угод. Викликає занепокоєння те, що деякі онлайн-платформ вводять в оману інвесторів, називаючи суму грошей, переведену ними для надання позики, «вкладом», а самого інвестора – «вкладником». Подібне маніпулювання термінами «вклад» і «вкладник» порушує права споживачів на отримання необхідної, доступної та достовірної інформації щодо фінансових послуг. Це може призвести до того, що багато хто сприйматиме пропозицію надання Р2Р-кредиту як привабливу і безризикову, що не відповідає дійсності. Подібні фінансові операції не є вкладами.

Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вклад – це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката. Надання Р2Р-кредиту не є вкладом. Отже, на нього не поширюються гарантії Фонду гарантування».

Пропонуємо Вам ознайомитись з особливостями договору банківського вкладу та договору позики грошових коштів:

Договір банківського вкладу Договір позики грошових коштів

Сторони договору                мтічт

Банк та вкладник (фізична особа)

Будь – які фізичні або юридичні особи  (не потребує наявності спеціального суб’єкта правовідносин – фінансової установи). Боржника за договором називають позичальником, а кредитора - позикодавцем.

Предмет договору                стьва

Грошова сума (вклад)

Грошова сума (позика)

Форма договору                аптчап

Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           смисм

Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (на сьогодні ця сума -  170 грн), а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Порядок надання та повернення грошової суми

Готівкою/безготівково (шляхом зарахування коштів на банківський рахунок вкладника).

Готівкою або безготівково (шляхом перерахування коштів на банківський рахунок позичальника/позикодавця).

Строк повернення грошової суми        тч

На вимогу вкладника або зі спливом встановленого в договорі строку.

У строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Відповідальність за порушення грошового зобов’язання

Банк/позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. У випадку порушення договору, сторона несе відповідальність, визначену договором та (або) чинним законодавством України.

Гарантії Фонду                 сптовапр

На ці кошти поширюються гарантії Фонду

На ці кошти не поширюються гарантії Фонду

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter