Права вкладників банків-учасників

Вирішення спірних питань між вкладником та банком

Доступність і зручність банківських послуг спрощує наше повсякдення та значно економить час.

Проте навіть довготривалі відносини між клієнтом та банком можуть зіпсувати ситуації, коли між ними виникає спір , – чи-то через зміну кредитних лімітів або лімітів на оплату в Інтернеті та складну процедуру їх відновлення, чи-то через появу додаткових комісій під час переказу коштів з картки на картку, чи-то навіть через списання з картки для виплат коштів для погашення кредитної заборгованості.

Як же клієнту вирішити спірне питання з банком?

За законодавством України, споживачі фінансових послуг можуть одразу звернутися до суду. Однак перед тим, як розпочати тривалий і не завжди ефективний судовий процес, спробуйте врегулювати спірні питання кількома іншими шляхами.

Спочатку зверніться до банку та викладіть своє питання через наступні канали комунікації:

 • онлайн – канали: на електронну адресу банку або за допомогою сервісу «Зворотній зв’язок», інформація про які розміщена на вебсайті обраного вами банку, а також через чат-боти банку у Viber, Telegram, Messenger;
 • усне звернення на «гарячу лінію»/call-центр/контакт-центр банку;
 • засобами поштового зв’язку: написати лист-звернення (скаргу) на керівництво банку на адресу для листування, яка зазначена на його вебсайті, зазвичай, у розділі «Контакти».

Обов’язково у зверненні надайте детальну інформацію про себе для можливості ідентифікації, причину звернення до банку, зазначте чого очікуєте після розгляду звернення та яким чином хочете отримати відповідь.

Якщо спірне питання не вдалося вирішити безпосередньо з банком, необхідно звернутися до Національного банку України, порядок звернення до якого розміщено на сайті в розділі «Захист прав споживачів».

Якщо банк-учасник Фонду гарантування не виконує обов’язки, покладені на нього Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, (наприклад, не надає інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб, порушує порядок розкриття інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів) можна звернутися до Відділу захисту прав вкладників Фонду на адресу електронної пошти: [email protected]

У разі виникнення будь-яких спірних питань щодо отримання гарантованої суми відшкодування за вкладом у неплатоспроможному банку необхідно звертатись до Фонду. Інформація щодо порядку звернення розміщена на сайті Фонду у підрозділі «Звернення громадян».

Пам’ятайте! Перед тим, як вчиняти значущі юридичні дії, наприклад звертатися до суду, варто отримати консультацію юриста.

Нерезидент як вкладник банку

В Україні відкрити рахунок у банку можуть як фізичні особи резиденти, так і нерезиденти.

Питання щодо відкриття рахунків нерезидентами врегульовано Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492), відповідно до якої банки мають право відкривати нерезидентам поточні, вкладні (депозитні) рахунки у гривнях та/або іноземній валюті на умовах, передбачених укладеними договорами з урахуванням обмежень, визначених законами України.

Вкладники-нерезиденти завдяки відкритим рахункам мають можливість отримувати зарахування з-за кордону зі своїх рахунків та рахунків інших осіб, здійснювати перерахування з рахунку на власний рахунок в іншому банку України і за кордоном, купувати/продавати валюту на Міжбанківському валютному ринку України, розміщувати депозити тощо, та мають усі права, надані резидентам щодо отримання банківських послуг.

Зверніть увагу❗ Незалежно від того, чи є вкладник резидентом чи нерезидентом, у разі неплатоспроможності банку Фонд гарантування вкладів відшкодує йому кошти в межах граничної суми відшкодування за вкладом.

У разі якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні на підставі довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності). Виплата банком-агентом відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності).

Як дієздатність особи впливає на її права вкладника

Як сторона цивільно-правових зобов’язань вкладник має певні права та обов’язки, визначені законодавством України та укладеними з банком договорами.

Вкладником може бути будь-яка фізична особа, яка визнається учасником цивільних правовідносин, відповідно до обсягу своєї право- та дієздатності.

На відміну від правоздатності, яка визнається за всіма фізичними особами з моменту народження, дієздатність не є однаковою для всіх. Обсяг дієздатності встановлюється Цивільним кодексом України (ЦКУ) та може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, передбачених законодавством, а також залежати від віку та стану психічного здоров’я особи.

Розрізняються такі види обсягів цивільної дієздатності:

 • повна цивільна дієздатність – (мають особи, що досягли 18 років (повноліття), ст. 34 ЦКУ);
 • неповна (мають особи віком від 14 до 18 років (неповнолітні), ст. 32 ЦКУ;
 • часткова (мають особи, що не досягли 14 років (малолітні), ст. 31 ЦКУ);
 • обмежена (з моменту набрання законної сили рішенням суду про це, ст. 36 ЦКУ.);
 • визнання фізичної особи недієздатною (з моменту набрання законної сили рішенням суду про це, ст. 39 ЦКУ).

Від виду дієздатності вкладника залежить обсяг його можливостей щодо реалізації права на отримання банківських послуг.

Наприклад:

 • відкриття вкладного або поточного рахунку на ім’я малолітніх осіб здійснюється за зверненням їх законних представників (батьків (усиновлювачів) або опікунів);
  неповнолітня особа має право самостійно відкрити поточний рахунок в банку та самостійно розпоряджатися лише внесеними нею коштами, а внесеними на її рахунок коштами будь-якою іншою особою - лише за згодою органу опіки та піклування і батьків (усиновителів) або піклувальників;
 • поточні рахунки на ім'я фізособи з обмеженою дієздатністю банк відкриває за зверненням її законного представника – піклувальника, який розпоряджається коштами на такому рахунку. Особа з обмеженою дієздатністю може отримати право розпоряджатися коштами на такому рахунку за наявності письмової згоди її піклувальника та після здійснення банком її ідентифікації та верифікації;
  коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я особи, визнаної судом недієздатною, розпоряджаються її опікуни.
 • Зверніть увагу❗ У випадку визнання банку неплатоспроможним виплата відшкодування Фондом гарантування вкладів здійснюється:
 • законним представникам - батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) - за вкладами, відкритими на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років);
  опікуну (піклувальнику) - за вкладами, відкритими на ім'я особи, визнаної судом недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена.
Право надати довіреність третій особі на право розпоряджатись рахунком у банку

Бувають ситуації, коли вкладнику складно, а то й неможливо самостійно потрапити до банку та здійснити певні операції щодо поточного або депозитного рахунку. Наприклад, така ситуація може скластися через стан здоров’я, часті відрядження або ж якщо клієнту пенсійного віку важко відвідувати банк для отримання пенсії тощо.

Для таких випадків законодавством України передбачено право клієнта (вкладника) банку на оформлення довіреності на інших осіб, яке він може реалізувати як у день відкриття рахунку, так і в будь–який інший час. Варто зауважити, що, відповідно до статті 249 Цивільного Кодексу України, вкладник, який видав довіреність, має право в будь-який час її скасувати. Щоб уникнути спірних ситуацій при скасуванні довіреності, необхідно повідомити про це рішення свого представника та банк!

Відповідно до Цивільного Кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Пам’ятайте! Оформити довіреність може тільки власник рахунку з обов’язковою присутністю особи, на ім’я якої оформлюється доручення, та відповідними документами (паспорт, ідентифікаційний код тощо).

Оформити довіреність можна різними способами:

 • безпосередньо у відділенні банку (якщо банк надає таку послугу); довіреність, засвідчується уповноваженим працівником банку у присутності власника рахунку та довірених осіб і не потребує додаткового засвідчення;
 • за межами банку - у нотаріуса або в інших інстанціях, передбачених статтею 245 Цивільного Кодексу України (наприклад, довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем; довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування; якщо ви знаходитесь за кордоном, можна звернутися до консульства або дипломатичного представництва).

У тексті довіреності повинні бути вказані час і місце її видачі, ПІБ довірителя (вкладника) і його представника, термін дії, підпис довірителя, а також вказані конкретні юридичні дії щодо управління рахунком, на здійснення яких вона видається, наприклад:

 • відкриття /закриття рахунку від імені довірителя;
 • отримання вкладу по закінченню його терміну/отримання відсотків;
 • розпорядження коштами на поточному рахунку (в т.ч. отримання готівкових коштів з рахунку);
 • номери поточних або депозитних рахунків, якщо повноваження надаються щодо конкретних рахунків, а не взагалі;
 • отримання інформації про стан рахунку, запитування довідки та виписки у відділеннях банку.

Зверніть увагу, перш ніж оформляти довіреність, доцільно уточнити всі деталі щодо цього документу у вашому банку.


Право на дострокове розірвання договору

Як правило, чинність укладеного договору припиняється зі спливом встановленого строку його дії та виконанням сторонами зобов’язань. Однак, через об’єктивні або суб’єктивні причини вкладник може виступити ініціатором дострокового припинення дії договору банківського вкладу, пред’явивши банку вимогу про дострокове повернення вкладу. Порядок реалізації такого права вкладника передбачається законодавством України та умовами укладеного ним договору з банком.

Цивільним законодавством України визначено два види банківського вкладу:

 • вклад на вимогу - коли договір укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу;
 • строковий вклад - на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку.

Вибір депозиту залежить від потреб вкладника щодо розпорядження коштами. Якщо вкладник не знає напевно, чи знадобляться йому гроші на депозиті до закінчення строку дії договору, йому краще відкрити вклад на вимогу. Якщо ж через певний час виявиться, що гроші в найближчому майбутньому не знадобляться, то депозит на вимогу можна переоформити на строковий вклад, щоб отримати додатковий дохід у вигляді процентів від особистих вільних коштів.

За договором банківського вкладу на вимогу, банк зобов'язаний видати вклад або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника, яка оформлена у вигляді письмової заяви до банку, документа на переказ коштів тощо. У такому депозитному договорі не визначений конкретний строк повернення вкладу.

Інша ситуація щодо розірвання строкового депозитного договору.

За договором банківського строкового вкладу, банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за ним зі спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу. Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів на його вимогу до спливу строку можливе виключно у випадках, передбачених договором. Зазвичай, дострокове повернення коштів супроводжується суттєвим зниженням процентів.

У разі невиконання вимоги вкладника про повернення вкладу банк зобов’язаний прийняти відповідну заяву шляхом проставлення на ній дати отримання, підпису уповноваженої особи та видати вкладнику письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб банку.

Щоб уникнути у майбутньому непорозумінь з банком, перед укладенням договору банківського вкладу (депозиту) з’ясуйте всі умови надання цієї послуги, ознайомтеся зі зразками договорів, а у разі наявності додаткових питань, зверніться до банку та оберіть депозит, який задовольняє ваші потреби.

Право на отримання процентів за депозитом

Право вкладника одержувати проценти на депозит (вклад), які нараховуються в порядку та на умовах укладеного договору, закріплено законодавством України. Так, відповідно до ст. 1061 Цивільного кодексу України, банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Якщо договором не визначено розмір процентів, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України.

Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

Виплату процентів банки здійснюють у строки, визначені договором, наприклад, щомісяця або в кінці строку його дії. Як правило, проценти перераховуються на поточний рахунок вкладника, зазначений у договорі.Якщо ж договір банківського вкладу не встановлює строки і порядок виплати процентів, то їх виплачують вкладникові на його вимогу після закінчення кожного кварталу окремо від суми вкладу. При цьому невитребувані в цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти. А в разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти (ч. 6 ст. 1061 Цивільного кодексу України).

Відповідно до Податкового кодексу України дохід вкладника у вигляді процентів на депозитний (вкладний) рахунок оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором 1,5%. Банк як податковий агент перераховує суми податків до бюджету. Орієнтовний розрахунок доходів та витрат за вкладом можна отримати на сайті банку, скориставшись депозитним калькулятором. Однак, такий розрахунок носить умовний характер та має на меті скласти ваше загальне уявлення про суму доходу та витрат від розміщення вкладу. Тому перед підписанням договору банківського вкладу перевірте зазначені в ньому процентну ставку, дату початку і закінчення депозиту, додаткові комісії тощо. Уточніть всі незрозумілі пункти договору у працівника банку.

Звертаємо увагу, що у разі визнання банку неплатоспроможним нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів банку з ринку (ст. 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Право на поповнення депозиту

Вирішив відкрити депозит – з’ясуй всі умови надання такої фінансової послуги в обраному банку (процентна ставка, строк та валюта вкладу, спосіб отримання відсотків, умови зняття та поповнення вкладу протягом дії договору, умови пролонгації строку дії договору, можливість/відсутність дострокового повернення вкладу, наявність додаткових комісій тощо), ознайомся з інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб, отримай консультацію працівника банку, уважно прочитай проект договору, а потім підписуй.

Зверни увагу, право вкладника на поповнення депозиту протягом строку дії договору реалізовується у випадку та на умовах, передбачених договором.

Банк може запропонувати вкладнику різні умови поповнення депозиту:

 • визначити максимальний або мінімальний розмір суми поповнення;
 • встановити строк, протягом якого може здійснюватися поповнення. Приклад: депозит відкрито на 12 місяців, а поповнення можливе протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення коштів на рахунок;
 • не встановлювати обмежень щодо розміру та строків поповнення.

Поповнювати депозитний рахунок можна готівкою у касі будь – якого відділення банку або за допомогою банкоматів із можливістю приймання готівки, а також шляхом безготівкового перерахування коштів з іншого вкладного (депозитного) або поточного рахунку. На поповнення вкладу також можуть зараховуватись нараховані проценти за депозитом відповідно до умов договору (так звана «капіталізація відсотків»).

Зауваж, що перерахування грошових коштів на вклад можливе не тільки власником депозитного рахунку.

На депозит можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я його власника від іншої особи, якщо договором не передбачено інше. Надання власником даних про свій депозитний рахунок іншій особі вважається наданням згоди власником рахунку на одержання грошових коштів від іншої особи.

Право вкладника на інформацію: тарифи банку

Підписуючи договір банківського вкладу/рахунку, необхідно уважно ознайомитися з тарифами банку та порядком їх зміни. Це дозволить уникнути в подальшому спірних питань з банком.

Вартість банківської послуги визначається тарифами, затвердженими відповідним колегіальним органом банку. Так, при здійсненні вкладних операцій може бути комісія за відкриття рахунку, поповнення депозиту або видачу коштів через касу банку. При обслуговуванні поточних рахунків (в т.ч. з використанням платіжних карток) банк може встановити комісію за зняття готівки, перекази з картки на картку/на користь клієнта іншого банку тощо. На такі сервіси як «мобільний банк», «інтернет-банк» також можуть встановлюватись тарифи на обслуговування. При цьому одна і та ж послуга в різних банках може мати різну вартість або взагалі не тарифікуватись.

Факт ознайомлення з тарифами банку вкладник засвідчує підписанням договору, в якому є інформація про порядок та умови встановлення нових та/або зміну діючих тарифів (або їх незмінність), а також про спосіб повідомлення про зміни (наприклад, у месенджері/мобільному додатку, телефонним дзвінком або розміщенням відповідної інформації на веб сайті банку). При обслуговуванні карткового рахунку, згідно з Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів», банк повинен попереджувати своїх клієнтів щонайменше за 30 днів про дату зміни тарифів. У такому повідомленні банк зобов'язаний зазначити, що користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Якщо клієнт до дати запровадження змін не повідомить банк про розірвання договору, вважається, що він погоджується з ними.

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачено обов’язок банку ознайомлювати вкладника з вартістю банківської послуги шляхом розміщення такої інформації на власному веб сайті та/або у місці надання послуг.

Ненадання, несвоєчасне надання вкладнику визначеної законодавством інформації про умови надання банківських послуг або надання недостовірної інформації про банківську послугу тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Право укласти договір на користь третьої особи

Залежно від власних потреб, кожна людина має можливість відкрити у будь-якому банку України картковий рахунок або вклад із нарахуванням відсотків. Для цього між клієнтом та банком укладається відповідний договір, яким встановлюються певні права та обов’язки сторін. Більше того, укласти такий договір можна не лише на себе, а й на користь іншої людини, говорячи мовою закону, на користь третьої особи. Таке право передбачається статтею 1063 Цивільного Кодексу України.

Наприклад, вклади до повноліття дитини, онука та іншої особи, є різновидами саме таких договорів.

Істотною умовою договорів на користь третьої особи є обов’язкове зазначення прізвища, ім’я та по батькові цієї особи. Договір, в якому такі дані відсутні, вважається нікчемним правочином!

Третя особа набуває права вкладника з моменту пред’явлення нею до банку першої вимоги, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами. Під час першого звернення до банку з метою використання рахунку третя особа має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та ІПН.

До набуття третьою особою, на користь якої відкрито банківський вклад, прав вкладника, вони належать тому, хто цей вклад зробив. У такому випадку, особа, яка відкрила рахунок:

 • має право вимоги на вклад;
 • у разі банкрутства банку, отримає від Фонду гарантування вкладів відшкодування коштів в межах гарантованої суми.

Якщо третя особа відмовилась від вкладу, то той, хто відкрив цей вклад, має право вимагати від банку його повернення або переведення на своє ім’я.

Право на отримання примірника договору

Уклавши договір банківського вкладу/рахунку, клієнт має право отримати від банку примірник такого договору.

Право вкладника отримати примірник укладеного з банком договору передбачено статтею 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Примірник договору, укладеного у паперовому вигляді надається банком вкладнику одразу після його підписання, але до початку надання фінансової послуги.

Коли договір укладено у вигляді електронного документа, примірник вважається отриманим вкладником, якщо договір за домовленістю банку і вкладника або за вибором вкладника направлений на його електронну адресу чи в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення.

Якщо такий договір містить посилання на публічні правила/умови/договір/оферту тощо, вкладник має право вимагати від банку з них витяг в частині умов, що стосуються банківського вкладу/рахунку, засвідчений уповноваженим працівником банку, незалежно від наявності цієї інформації на веб-сайті банку.

Якщо ви вперше укладаєте договір рахунку або вкладу, разом з ним банк також повинен надати вам Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб та в подальшому ознайомлювати з нею не рідше ніж один раз на рік.

Реалізація права на отримання примірника договору допоможе в майбутньому вирішити спірні питання з банком, нагадати про права і обов’язки не тільки банка, але і ваші, уникнути неприємних ситуацій. Судова практика, нажаль, свідчить, що одним з питань судового захисту прав вкладників є доведення (доказу) вкладником договірних відносин з банком щодо отримання фінансової послуги.

Пам’ятайте, що рішення суду не може ґрунтуватись на припущеннях, і доводити свої вимоги необхідно належними і допустимими доказами.

Право отримувати інформацію про всі операції, проведені за банківським рахунком

Право на інформацію вкладник реалізовує протягом усього часу отримання банківської послуги.

Зокрема, вкладник має право отримувати від банку інформацію про всі операції, проведені за його рахунком у відповідності до тарифів банку та в порядку, визначеному законодавством і договором. Зазначена інформація може надаватись на запит вкладника як у відділенні банку, так і дистанційно. Наприклад, він може отримати:

 • довідку про рух коштів на рахунках, а саме: щодо внесення або отримання готівки через касу банку, безготівкове перерахування коштів, нараховані та виплачені відсотки, наявність чи відсутність заборгованості тощо;
 • виписку за рахунком;
 • копії (дублікат) документів щодо операцій за рахунком.

Завдяки стрімкому розвитку онлайн-послуг інформацію про залишок коштів на своєму рахунку вкладник може отримати в будь-який час, скориставшись інтернет або мобільним банкінгом. Також за допомогою мобільного телефону можна створити відповідний SMS-запит до банку чи зателефонувати на гарячу лінію.

Оскільки банк зобов’язаний зберігати таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, то ця інформація може надаватися особисто вкладникам або їхнім законним представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

У разі розголошення банком відомостей, що належать до банківської таємниці, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter