Банківські послуги

Оподаткування процентів на депозит

Під час відкриття банківського депозиту ви очікували отримати одну суму процентів, а вона виявилася меншою?

Можливо, під час обчислення очікуваної суми процентів ви не вирахували податки.

Чому та в якому розмірі необхідно сплачувати податки з нарахованих процентів?   

Відповідно до ст. 1061 Цивільного кодексу України банк виплачує вкладникові проценти на депозит в розмірі, встановленому укладеним договором. Якщо договором не визначено розмір процентів, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Нацбанку України.

Проценти на депозит нараховуються з дня, наступного за днем надходження коштів у банк, до дня, який передує їх поверненню вкладникові або списанню з рахунка з інших підстав.

Відповідно до Податкового кодексу України проценти на депозит є доходом, який сплачується (нараховується) позичальником (банком) на користь кредитора (вкладника) як плата за використання залучених на певний строк коштів. Тому проценти як дохід оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (18%) та військовим збором (1,5%). Банк як податковий агент у правовідносинах із вкладником зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати зазначені податки з процентів.

На вебсайті будь-якого банку вкладник може скористатись калькулятором для розрахунку доходів від розміщення коштів на умовах різних депозитів. Банк забезпечує відображення таких результатів розрахунків калькулятора як:

1) процентна ставка за депозитом без урахування сплати податків, % річних;
2) сума доходу до оподаткування;

3) сума податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

4) сума доходу після оподаткування;

5) процентна ставка за вкладом з урахуванням сплати податків, % річних.

6) загальна сума платежів за додаткові та супутні послуги банку, необхідних для укладення договору.

Це попередній розрахунок, мета якого скласти загальне уявлення про суму доходу та витрат від розміщення вкладу. Тому перед підписанням депозитного договору перевірте зазначені в ньому процентну ставку, дату початку і закінчення депозиту, додаткові комісії тощо.

Нагадуємо, у разі банкрутства банку Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи проценти, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Банківська платіжна картка

Проведення розрахунків за допомогою банківських платіжних карток значно полегшує життя споживачів банківських послуг. Цей платіжний інструмент дозволяє його власникам оплачувати товари та послуги в мережі Інтернет без відвідування точок продажу, контролювати свої витрати за певні періоди часу, здійснювати переказ коштів іншим особам, оперативно одержувати готівку з банківського рахунку у будь-який час доби за допомогою POS-терміналів або банкоматів, позбавляє від необхідності стояти в чергах для сплатити комунальні послуги тощо.

Платіжна картка пов'язана з рахунком, що належить держателю картки (вкладнику). Власником картки зазвичай є банк-емітент, який випустив картку, про що зазначено у відповідному пункті договору, укладеного між банком та вкладником разом з інформацією про розміри комісій, що утримуються банком за обслуговування такого банківського рахунку.

Набирає попиту у споживачів такий вид банківської послуги як «віртуальна картка», яка призначена виключно для здійснення розрахунків в мережі Інтернет. Замовити її можна через сайт/мобільний додаток обраного банку без відвідування відділення. Основна її перевага полягає в мінімізації ризиків шахрайства, пов’язаних з передачею реквізитів пластикової банківської картки під час розрахунків в мережі Інтернет. Поповнювати її можна безпосередньо перед оплатою в мережі Інтернет на суму, необхідну для конкретного платежу. Як правило, випускається така картка без фізичного носія, в електронному вигляді. У випадку виготовлення віртуальної картки у пластиковому вигляді, вона не містить таких атрибутів як магнітна смуга або чип, голограма та підпис держателя, що унеможливлює використання її для оплати покупок у звичайних магазинах або для зняття готівки у банкоматах.

Зверніть увагу! Кожному вкладнику Фонд гарантування вкладів у разі банкрутства банку відшкодовує кошти, які були залучені цією установою від вкладника (або які надійшли для вкладника) не тільки на умовах договору банківського вкладу (депозиту), а й за договором банківського рахунка, в тому числі з використанням банківської платіжної картки (як пластикової, так і віртуальної).

Нав’язування банківських послуг

Напевно, ви чули або й самі були в такій ситуації, коли банк під час відкриття, наприклад, зарплатної картки видавав на додачу ще й кредитну, стверджуючи, що першу без другої відкрити ніяк не можна. А чи знали ви, що нав’язування банком послуг та продуктів є порушенням чинного законодавства?

Законодавство України передбачає право громадян вступати чи утримуватися від вступу у будь-які договірні відносини з банком, а також отримувати від банку повну, точну та достовірну інформацію про фінансові послуги. Така інформація повинна забезпечувати правильне розуміння клієнтом суті послуги без нав’язування її придбання.

Ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» забороняє банкам вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Якщо так сталося, що банк, у якому вкладник мав депозит чи поточний/картковий рахунок, збанкрутував і перейшов під управління Фонду гарантування вкладів, Фонд відшкодує фізособам та ФОП кошти на таких рахунках у межах гарантованої суми. Для отримання відшкодування вкладник може звернутися до будь-якого відділення банків-агентів Фонду (перелік за посиланням у коментарях) . Банк-агент після ідентифікації та верифікації вкладника виплачує йому відшкодування готівкою або шляхом переказу коштів на рахунок, вказаний вкладником.

Зверніть увагу! Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та законних інтересів вкладників передбачено, що вимога банку-агента Фонду до вкладника придбати послугу та/або укласти договір (наприклад, банківського вкладу чи поточного/карткового рахунку) як умова отримання гарантованого відшкодування є нав’язуванням послуг. Водночас банк може запропонувати скористатися іншими своїми послугами і це не є порушенням прав вкладника, оскільки він сам вирішуватиме скористатися ними чи ні.

Банк-агент Фонду зобов'язаний:

 • здійснювати виплату відшкодування коштів вкладникам банків, що знаходяться в управлінні Фонду, відповідно до нормативно-правових актів Фонду;
 • не здійснювати нав'язування послуг або створення перешкод для вкладника, який звернувся до нього за отриманням гарантованого відшкодування.

У разі виникнення будь-яких спірних питань щодо отримання відшкодування коштів за вкладом вкладник має право звернутися до Фонду. Інформація щодо порядку звернення розміщена на сайті Фонду у розділі «Звернення громадян».

Вклад на вклад як об’єкт спадщини

Якщо вкладник має вклад, який планує передати у спадщину, або хоче завчасно потурбуватися про його долю на випадок своєї смерті, він може у кілька способів реалізувати своє право розпорядження вкладом.

Згідно зі статтею 1228 Цивільного кодексу України, вкладник-спадкодавець може розпорядитися своїм банківським вкладом не тільки шляхом складання заповіту, а й залишивши відповідне розпорядження банку.

Розпорядження може бути включено в умови договору банківського вкладу або складено у формі окремого документа. Розпорядження, яке складено у формі окремого документа, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку, має містити дату його складання та зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку. Особливістю цього документа є те, що він формується безпосередньо в банківській установі, де відкритий депозит.

Згідно зі статтею 1228 Цивільного кодексу України, заповіт, складений після того, як було зроблене розпорядження банку (фінансовій установі), повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується усього майна спадкодавця.

Варто пам’ятати, що право на грошовий вклад входить до складу спадщини незалежно від способу розпорядження ним (чи то заповіт, чи то розпорядження банку) вкладником. Тому для оформлення своїх спадкових прав, спадкоємцям вкладника необхідно звертатись протягом шести місяців з дня смерті вкладника до нотаріуса за місцем відкриття спадщини для отримання свідоцтва про право на спадщину.

Банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника поточного/вкладного (депозитного) рахунку на підставі документів, визначених законодавством України.

Якщо ви отримали у спадок вклад, який знаходиться у банку, що ліквідується Фондом гарантування вкладів, для отримання належних коштів необхідно надіслати до Фонду:

 • підписану заяву про виплату гарантованої суми відшкодування із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, фактичного місця проживання заявника, дати подання;
 • копію ІПН;
 • засвідчену особистим підписом копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину.

У разі звернення представника спадкоємця додатково надається нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує статус представника особи.

Рахунки в іноземній валюті

Законодавством України передбачено право споживачів банківських послуг відкривати рахунки в будь-яких банках України на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів, відповідно до умов договору та вимог законодавства. Відкрити рахунок можна як в національній валюті, так і в іноземній.

Закон України «Про валюту та валютні цінності» відносить іноземну валюту до одного з видів валютних цінностей поряд з національною валютою (гривня) та банківськими металами.

Іноземна валюта – це, зокрема, грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейський білетів, монет; кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті; електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах

Оскільки гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні, то банки відкривають/закривають рахунки вкладникам в іноземній валюті та проводять операції за ними в порядку, установленому спеціальними нормативно-правовими актами Нацбанку України з питань здійснення операцій з валютними цінностями.

Відкрити рахунок в іноземній валюті можна так само як у гривні, звернувшись до відділення банку або дистанційно.

Обов’язково зверніть увагу на такі істотні характеристики послуги як тарифи банку на відкриття рахунку, зняття та переказ коштів, а також поповнення рахунку. Наявність рахунку в іноземній валюті надає можливість вкладнику дистанційно здійснювати купівлю-продаж валюти.

Важливо! Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», гарантії Фонду гарантування вкладів поширюються на кошти в іноземній валюті, однак їх відшкодування здійснюється у гривні.

Дитина і банківські послуги

Сьогодні банківські послуги є невід’ємною складовою сучасного життя. А ви знали, що споживачами таких послуг можуть бути і діти.

Відповідно до українського законодавства дитина - це фізична особа до досягнення нею повноліття, тобто 18 років.

При цьому до досягнення чотирнадцяти років дитина вважається малолітньою особою.

А у віці від 14 до 18 років – неповнолітньою особою.

Залежно від віку дитини змінюється обсяг її прав, у тому числі і щодо отримання банківських послуг.

Так, поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб банк відкриває за зверненням їх законних представників (батьків (усиновлювачів) або опікунів) за умови пред'явлення ними:

 • паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу - свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує малолітню особу;
 • документів, виданих відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами України (ІПН);
 • опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо).

Коштами на поточному рахунку на ім’я малолітньої особи розпоряджаються її законні представники після здійснення банком їх ідентифікації та верифікації.

Особа, яка досягла 14-річного віку (неповнолітня особа), має право самостійно відкрити поточний рахунок у банку, пред’явивши паспорт або інший документ, що посвідчує її особу, та документ, виданий відповідними контролюючими органами, що засвідчують реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ІПН).

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок. Натомість розпоряджатися коштами, унесеними на її поточний рахунок будь-якою іншою особою, неповнолітня особа має право за згодою органу опіки та піклування і батьків (усиновителів) або піклувальників.

До речі, одним із базових банківських продуктів, з якого на сьогодні в багатьох дітей починається шлях до фінансових послуг, є банківська карта, якою вони починають користуватись вже з молодшого шкільного віку.

Випуск банком дитячої картки має право ініціювати один із батьків дитини, який має картковий рахунок в обраному для отримання такої послуги банку, оскільки переважно картка на ім’я дитини відкривається як додаткова до карткового рахунку одного із батьків. Вирішивши оформити банківську платіжну картку для дитини попередньо дізнайтесь про наявність такої послуги в банку (на сайті, у відділенні, звернувшись на «гарячу лінію» банку) та ознайомтеся з порядком та умовами її отримання.

Зверніть увагу! Виплата відшкодування за вкладами (в тому числі поточними, картковими рахунками), відкритими на ім'я малолітніх осіб здійснюється їх законним представникам - батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам).

Обов’язки вкладника

Відкриваючи в банку депозитний та/або поточний (картковий) рахунок вкладник набуває не тільки права, а й певні зобов’язання. Інструкцією НБУ від 12 листопада 2003 року N 492, визначено, що відкриття, обслуговування і закриття рахунків вкладникам у національній та іноземній валюті або банківських металах здійснюються в порядку, встановленому законодавством. Банк відкриває рахунок лише після здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, а також інших заходів, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.

Отже вкладник зобов’язаний надати банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та ІПН. На вимогу банку як суб’єкта первинного фінансового моніторингу (запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) вкладник, зокрема, має надати офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії документів щодо належності до публічних діячів, осіб, близьких або пов’язаних із публічними діячами, а також документи для з’ясування джерел походження коштів.

Надалі вкладник зобов’язаний своєчасно (зазвичай, терміни визначаються умовами договору) повідомляти банк (надавати банку необхідні документи) у випадку зміни прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання, заміни паспорта тощо.

До інших зобов’язань вкладника належить:

 • вносити на рахунок кошти в сумі та терміни, передбачені договором;
 • здійснювати операції за рахунками, відповідно до законодавства України;
 • оплачувати послуги банку, відповідно до його тарифів;
 • належним чином виконувати умови укладеного з банком договору;
 • дотримуватись правил використання платіжної картки, наприклад, не розголошувати нікому реквізити картки, такі як, номер картки, CVV2/CVC-код, термін дії картки, ПІН – код, не надавати її у користування іншим особам, негайно повідомити банк про втрату картки, підозру на її несанкціоноване використання;
 • не використовувати поточні, що відкриваються для власних потреб, рахунки для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Згідно з Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, до укладення договору банківського вкладу/рахунку вкладник має ознайомитися зі змістом Довідки про систему гарантування вкладі фізичних осіб та підтвердити її одержання своїм підписом, якщо він не має рахунків у цьому банку. Після укладення договору ознайомлюватися з Довідкою потрібно не рідше одного разу на рік у спосіб, визначений договором.

У свою чергу, банк має право відмовитися від надання послуги або проведення фінансової операції у разі відмови вкладника від ознайомлення з Довідкою та підтвердження її одержання та/або ненадання вкладником необхідної інформації, у т.ч. документів, передбачених законодавством.

Зверніть увагу! Сторонам договору для належного виконання його умов необхідно дотримуватись зобов’язань, передбачених таким документом та законодавством України. Тому уважно читайте проект запропонованого договору, якщо потрібно отримайте консультацію у працівника банку, і тільки після цього підписуйте.

Вкладник як суб’єкт персональних даних

Укладаючи з банком договір щодо розміщення депозиту, вкладник як суб’єкт персональних даних передає їх банку. Це робиться з метою виконання банком обов’язків, передбачених законодавством України та умовами договору про надання банківських послуг.

До персональних даних належать відомості для ідентифікації фізичної особи, зокрема: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефони, паспортні дані, національність, освіта, сімейний стан, матеріальний стан, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо.

Підставою виникнення у банка права на обробку персональних даних є згода вкладника у формі заяви (в паперовому або електронному вигляді), підписаної ним під час укладання/виконання договору, яка зберігається у банку. Також така згода може надаватися шляхом включення відповідного пункту у договір (в тому числі в анкету, опитувальний лист тощо).

Персональні дані вкладника належать до категорії інформації з обмеженим доступом, тобто доступ до них визначається законодавством та отримує його лише обмежене коло осіб. Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в т.ч. вкладника), що стала відомою банку, віднесено до банківської таємниці, якою, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів тощо. Цим же законом передбачено обов’язок банку щодо збереження банківської таємниці.

Персональні дані вкладника акумулюються у відповідній базі персональних даних банку, яка підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру баз персональних даних.

Відповідно до вимог Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України, кожний банк забезпечує обробку та захист персональних даних клієнтів від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у т.ч. незаконного поширення чи доступу до них. Захист, правила та порядок поводження з такою інформацією визначається банком самостійно, відповідно до вимог чинного законодавства, внутрішніх нормативних документів банку та процедур. Право доступу до персональних даних та на їх обробку надається тільки уповноваженим працівникам банку лише після підписання ними зобов'язання про нерозголошення інформації, яку їм було довірено або яка стала відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Порядок доступу інших осіб до персональних даних визначається умовами письмової згоди вкладника, наданої банку як володільцю персональних даних на обробку цих даних.

Для вирішення питань щодо захисту та обробки персональних даних (внесення змін до даних у разі їх недостовірності, заборони обробки даних) вкладник має право звернутись безпосередньо до банку. Якщо така вимога не буде виконана, вкладник може подати скаргу на вказані дії чи бездіяльність банку до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду.

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Зверніть увагу! Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних забезпечується в Україні Уповноваженим Верховної Ради з прав людини та судами.

Більше інформації про захист персональних даних ви можете отримати за посиланням: https://ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/

Користування індивідуальним банківським сейфом

Якщо ви маєте матеріальні цінності (документи, цінні папери, гроші, твори мистецтва, дорогоцінні метали тощо), які не хочете зберігати дома, в офісі чи інших місцях з низьким рівнем захисту, можна скористатися індивідуальним банківським сейфом на умовах укладеного договору.

Є два варіанти зберігання майна у сейфі, які різняться за обсягом відповідальності банку.

1. Банк приймає на зберігання у клієнта майно, яке поміщає в індивідуальний сейф (ст. 970 Цивільного кодексу України). Для цього укладається відповідний договір, за яким клієнт передає цінності банку на підставі акту прийому-передачі та опису майна. Банку відомо яке майно знаходиться в сейфі і він несе відповідальність за збереження вмісту.

2. Банк надає сейф, де клієнт сам зберігає свої цінності (ст. 971 Цивільного кодексу України). У цьому випадку, за договором про надання сейфа, застосовуються положення Цивільного кодексу України про майновий найм (оренду), акт прийому-передачі не складається та відповідальність за вміст сейфа несе сам клієнт.

Індивідуальні сейфи знаходяться в спеціальному приміщенні банку, яке обладнане системою сигналізації та перебуває під цілодобовою охороною, мають унікальний замок із двома різними ключами (один – у клієнта, інший – в банку), який відкривається лише цими ключами одночасно. Відповідно доступ третіх осіб до майна у банківському сейфі неможливий. Водночас клієнт може надати іншій особі право доступу до сейфа шляхом оформлення на неї довіреності.

Клієнт оплачує час користування сейфом і заставу за ключ, розмір та порядок сплати яких визначаються тарифами банку і договором.

Укладаючи договір, клієнту варто приділити увагу таким пунктам: порядок примусового відкриття сейфа, відповідальність за порушення умов договору, порядок видачі вмісту сейфа спадкоємцям, умови розкриття банківської таємниці.

Зверніть увагу! Відповідно до ст. 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня початку процедури ліквідації банку Фонд зобов'язаний надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються сейфами про необхідність вилучити своє майно протягом одного місяця з дня повідомлення. Матеріальні цінності, що не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк, вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Вони переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам.

Дистанційне укладення договору

Дистанційне банківське обслуговування є одним із пріоритетних напрямів розвитку світової банківської системи. Його суть полягає в тому, що велику кількість банківських операцій (оплату товарів та послуг, здійснення переказу коштів, отримання інформації по рахунку) клієнт банку може здійснювати без відвідування банківської установи через системи онлайн - банкінгу (інтернет - банкінгу, мобільного - банкінгу тощо). Достатньо мати під рукою мобільний телефон або комп’ютер та обрати на веб сайті банку розділи та поля для заповнення екранної форми заяви на укладення договору банківського вкладу/банківського рахунка.

Для мінімізації ризиків порушення своїх прав як вкладника перед укладання договору банківського вкладу/банківського рахунка дистанційно, обов’язково ознайомтеся на веб сайті банку з умовами таких договорів та довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Звертаємо увагу, що кожний банк зобов’язаний на своєму веб сайті розмістити:

 • примірні договори для кожного виду банківського рахунку та банківського вкладу;
 • умови договору приєднання, іншого публічного договору;
 • ціни банківських послуг, процентів та тарифів банку (щодо укладення договорів);
 • акційні пропозиції для вкладників, умови їх застосування та термін їхньої дії.

На веб сайті кожного банку є також розділ з інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб, де ви знайдете скан-копію свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів, зразок довідки, суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, посилання на офіційний веб сайт Фонду (розділ «Захист прав владників»).

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» договір про надання банківських послуг укладається виключно у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документу), що є обов’язковою умовою взаємовідносин між банком і вкладником. Банк зобов’язаний надавати вкладнику належний йому примірник договору, у тому числі і у разі укладення договору дистанційно. Примірник договору, укладеного у вигляді електронного документа, вважається отриманим вкладником, якщо за домовленістю між банком і вкладником або за вибором вкладника договір направлений на його електронну адресу чи направлений йому в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення. Також, вкладник має право отримати такий договір у відділенні банку у паперовому вигляді , завірений печаткою банку.

Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання цифрового власноручного підпису фізичної особи, електронних підписів під час залучення банками вкладів, відкриття рахунків регулюються Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування цифрового власноручного підпису, електронного підпису в банківській системі України.

Зверніть увагу! Подальше обслуговування договорів, укладених дистанційно, здійснюється банком відповідно до встановлених ним правил та законодавства України як у відділеннях банку так і за допомогою каналів дистанційного банківського обслуговування.

Фондом гарантування вкладів захищені кошти, розміщені на поточних (карткових) та депозитних рахунках фізичних осіб відповідно до укладених договорів як безпосередньо в приміщення банку в паперовій формі, так і в електронній формі.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter