Права вкладників, якщо банк визнаний неплатоспроможним

Право на кредиторські вимоги

Банк став неплатоспроможним, а ваш вклад перевищує гарантовану суму відшкодування або є таким, що не відшкодовується Фондом гарантування вкладів? У такому випадку вкладник вже як кредитор має право заявляти до Фонду свої кредиторські вимоги до банку, щодо якого розпочато процедуру ліквідації, в порядку, встановленому Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) та нормативно-правовими актами Фонду.

За Законом, кредитор - юридична або фізична особа (фізична особа – підприємець), яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань.

ВАЖЛИВО! Кредитор банку має вчасно заявити свої вимоги, а саме – зробити це протягом 30 днів з дня опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" оголошення про початок ліквідації банку. Кредиторські вимоги заявляються виключно шляхом направлення письмової заяви до Фонду на адресу, вказану в оголошенні про ліквідацію банку, або її подання безпосередньо за місцезнаходженням банку/відокремленого підрозділу банку (відділення, філії, представництва). Вимоги можуть заявлятись як з визначенням суми, так і без такого визначення.

Відповідно до ст. 49 Закону, будь-які вимоги кредиторів, що надійшли після 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами. Будь – які спори щодо акцептування вимог кредиторів підлягають вирішенню в судовому порядку.

Згідно з письмовими заявами кредиторів та додатковими документами, що підтверджують фактичні дані заявлених вимог, формується реєстр акцептованих вимог кредиторів. Він містить відомості про кожного кредитора, розмір (суму) його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру, інформація про це розміщується на сайтах Фонду та банку, що ліквідується, а також у доступних для відвідувачів місцях приміщень неплатоспроможного банку. Кредитори банку, вимоги яких акцептовані, мають право безкоштовно отримати включену до реєстру інформацію щодо себе після звернення та усної ідентифікації у банку.

Задовольняються кредиторські вимоги відповідно до черговості, встановленої ст. 52 Закону за рахунок коштів, одержаних від управління та реалізації майна (активів) банку. Про початок задоволення вимог кредиторів певної черги публікується відповідне оголошення на офіційних веб-сторінках Фонду та банку, а також вивішується у доступному для відвідувачів місці у головному офісі банку та в кожному відокремленому підрозділі. Вимоги кредиторів кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

Право на відшкодування коштів за банківським вкладом

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме не менше 600 тис. грн, незалежно від кількості вкладів у банку.

Розпочати виплати гарантованого відшкодування Фонд має не пізніше 20 робочого дня (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочого дня) з дня початку процедури виведення банку з ринку.

Зауважимо, що під час тимчасової адміністрації право на гарантоване відшкодування вкладники набувають за договорами:

  • банківського вкладу, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку;
  • банківського рахунку.

Після початку процедури ліквідації банку реалізувати право на відшкодування коштів можуть усі вкладники, незалежно від строку дії договору.

Отримати гарантоване відшкодування вкладники можуть через будь-яке відділення банків-агентів Фонду, пред’явивши паспорт та ІПН.

Отже, вкладник набуває права на відшкодування коштів за настання таких обставин:

  • ухвалення НБУ рішення про визнання банку неплатоспроможним;
  • наявність на дату ухвалення такого рішення вкладу, відкритого до вказаної дати, на суму понад 10 грн;
  • складення та затвердження реєстрів вкладників, які мають право на відшкодування, із зазначенням суми виплат для кожного вкладника;
  • опублікування Фондом оголошення про початок виплат відшкодування на своєму веб-сайті та у газеті («Урядовий кур`єр» чи «Голос України»).

Відкриваючи вклад в банку, обов’язково врахуйте, що є види вкладів, які не відшкодовуються Фондом у разі визнання банку неплатоспроможним.

Права вкладника неплатоспроможного банку

У разі визнання банку неплатоспроможним його вкладники (фізособи та ФОПи) набувають прав, які вони можуть реалізувати під час здійснення Фондом гарантування вкладів процедури виведення установи з ринку.

Право на отримання від Фонду відшкодування коштів за вкладом разом з нарахованими відсотками в межах гарантованої суми, встановленої законодавством. Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме не менше 600 тис. грн, незалежно відкількості вкладів у банку.

Право звернутися до банків-агентів Фонду (до будь-якого відділення, пред’явивши паспорт та ІПН) для отримання відшкодування коштів за вкладом у банку, що знаходиться в управлінні Фонду.

Право відмовитися від послуг, нав'язуваних банком-агентом під час отримання гарантованого відшкодування коштів за вкладом у банку, що знаходиться в управлінні Фонду. Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та законних інтересів вкладників передбачено, що вимога банку--агента Фонду до вкладника придбати послугу та/або укласти договір (наприклад, банківського вкладу або поточного/карткового рахунку) як умова отримання гарантованої суми є нав’язуванням послуг банком. Водночас пропонування банком послуг не є порушенням прав вкладника. Вкладник може самостійно вирішувати, чи буде він користуватися послугою від банку для забезпечення своїх потреб.

Право на звернення до Фонду у разі виникнення будь-яких питань щодо отримання гарантованої суми. Порядок звернення громадян на сайті Фонду у розділі «Звернення громадян».

Важливо! У кількох виняткових випадках для отримання гарантованої суми необхідно подати до Фонду письмову заяву.

Подавати письмове звернення необхідно: спадкоємцям вкладників; вкладникам, реквізити яких у реєстрі відшкодувань відрізняються від реквізитів їхніх документів;
вкладникам банків, з дня початку процедури ліквідації яких пройшло три роки (у разі ліквідації системно важливого банку - п'ять років) або по яких затверджено ліквідаційний баланс, для актуалізації документів, даних та інформації про вкладника.
Зразки заяв та перелік документів, які необхідно надати Фонду разом з заявою, розміщено на сайті у розділі «ВКЛАДНИКАМ».

Право заявляти до Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) свої кредиторські вимоги до банку, щодо якого розпочато процедуру ліквідації.

Інформація, яка може бути корисна кредиторам збанкрутілого банку на сайті Фонду у розділі «КРЕДИТОРАМ».

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter