Права вимоги за кредитними дог. в кільк-13 шт.,Майнові права за кред.догов в кільк 5 шт.,Дебіторська заборгов.-4 позиції,Основні засоби у кількості 166 поз,Земельні ділянки 3,1911 га та 17,2815 га

 Права вимоги за кредитними дог. в кільк-13 шт.,Майнові права за кред.догов в кільк 5 шт.,Дебіторська заборгов.-4 позиції,Основні засоби у кількості 166 поз,Земельні ділянки 3,1911 га та 17,2815 га
Номер лоту
F66GL37360
Дата торгів
2018-12-05
Ціна продажу
2 027 046,01 грн
Електронна адреса аукціону - https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2018-11-14-000059-b
Реалізовано Ціна продажу: 2 027 046,01 грн
Стартова ціна на аукціоні: 9 652 600,03 грн
Інформація та документи, розміщені на цьому сайті, були підготовлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) виключно для інформаційних цілей і не повинні вважатися спонуканням до будь-яких дій чи бездіяльності. Інформація та документи, що міститься на цьому сайті, були отримані з/або ґрунтуються на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпними та не можуть сприйматися як повні або актуальні. Рішення покупця щодо будь-яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів), котре реалізується, в тому числі шляхом перевірки інформації у відповідних державних реєстрах та інших відкритих джерелах інформації. Фонд не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтуються на інформації, викладеній на даному сайті.​